Opłaty

 

 

 OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

 

 

Baza Aktów Prawnych

Uchwała Nr XLV/345/13  Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie: opłaty za świadczenia usług opiekuńczych i dydaktyczno-wychowawaczych w prowadzonych przez Gminę Oświęcim przedszkolach.

 

 

 

 

 

 

 

OPŁATA ZA ŻYWIENIE W ROKU SZKOLNYM  2016 / 2017

PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

 

śniadanie - 1,50zł.

 

obiad - 2,50 zł.

 

podwieczorek  - 1 zł.

 

Opłata za przedszkole w miesiącu lutym będzie pobierana przez intendentkę w dniach:

14,15 luty w godzinach 600-1600

                                     

 

  Prosimy o terminowe regulowanie opłat.