Rekrutacja

 


Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Porębie Wielkiej

 

 

ogłasza rekrutację do przedszkola na rok szkolny 2016/2017
 

 

 

 

TERMINY  REKRUTACJI:

 

 

Lp.

Data

Przebieg

REKRUTACJA

1.       

 

 

1 – 31 marca 2016 r.

Złożenie  wniosków rodziców o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

2.       

 

 

1 – 5 kwietnia 2016 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków

o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz

z dokumentami.

 

3.       

 

25  kwietnia  2016 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

4.       

 

26 - 27 kwietnia  2016 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

5.       

 

 28 kwietnia 2016 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych

i kandydatów nieprzyjętych.

 

REKRUTACJA  UZUPEŁNIAJĄCA

6.       

 

4 - 5 maja 2016 r.

 

Złożenie  wniosków rodziców o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

7.       

 

6 -10 maja  2016 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków

o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz

z dokumentami.

 

8.       

 

25 maja 2016 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

9.       

 

27- 30- czerwca 2016 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

10.      

1 czerwca 2016 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych

i kandydatów nieprzyjętych.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   
   
   
   
   


 
   

 


 

 

 

 Regulamin rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Porębie Wielkiej

 
   
 
 Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Oświęcim - załącznik nr 1  


 

  Uchwała Nr V/26/2015 Rady Gminy Oświęcim - załącznik nr 5

 
   
   

  Załączniki do pobrania: