"Kto ty jesteś - Polak mały"

25 lutego dzieci z wszystkich grup wiekowych uczestniczyły w zajęciach z całorocznego cyklu działań „Kto Ty jesteś – Polak mały”,

Podczas zajęć przedszkolaki  z uwagą wysłuchały legendę- „Jak powstała wieś Poręba Wielka”.

Obejrzały zdjęcia przedstawiające zabytki naszej wsi: Kościół Św. Bartłomieja, pałac,  przydrożne kapliczki, remizę strażacką. Podsumowaniem zajęć we wszystkich grupach było wykonywanie herbu naszej miejscowości i umieszczenie  na wystawce.

Podczas spaceru po Porębie Wielkiej dzieci oglądały zewnętrzną architekturę zabytkowego  kościoła ze szczególnym zwróceniem uwagi na kapliczkę znajdującą się w historycznym pniu dębu, pałac w parku oraz przydrożne kapliczki.

Poznane wiadomości na pewno wzbogaciły wiedzę dzieci na temat rodzinnej miejscowości, rozbudziły ich ciekawość i zainteresowanie.

 

GALERIA