Gminny konkurs recytatorski

27 marca 2019r. odbył się Gminny Konkurs Recytatorski dla przedszkolaków zorganizowany przez Przedszkole Samorządowe w Porębie Wielkiej pod hasłem "Piękna nasza Polska cała"

W związku z realizacją przez nasze przedszkole cyklu patriotycznego:  „Kto ty jesteś – Polak mały” oraz 100 –ną rocznicą obchodów Odzyskania Niepodległości zrodził się pomysł zorganizowania przez nasze przedszkole konkursu recytatorskiego pod hasłem „ Piękna nasza Polska cala”. Celem konkursu było popularyzowanie poezji dziecięcej o tematyce patriotycznej oraz prezentacja umiejętności dzieci z tej dziedziny.

Spotkanie odbyło się w Domu Ludowym w Porębie Wielkiej, w którym gościliśmy dzieci wraz ze swoimi opiekunami oraz zaproszonych gości: panią Halinę Musiał -.wicewójta  Gminy Oświęcim, panią Agatę Michalską - Dyrektur CUW, panią Jadwigę Szczerbowską - Dyrektora OKSiR, panią Marię Brombosz - Sołtysa wsi Poręba Wielka, panią Barbarę Matusiak - Przewodniczącą Rady Rodziców.

Pani dyrektor Renata Krakowczak powitała wszystkich przybyłych gości, zapraszając do wspólnej zabawy.

W konkursie wzięły udziału dzieci z siedmiu przedszkoli gminnych:

 

Niepubliczne Przedszkole „ SMYK” w Babicach:

      Zuzanna Kowalik i Antoni Łucarz - wiersz: „To jest Polska” Adama Wacławskiego

 

Przedszkole Samorządowe w  Brzezince:

      Wiktoria Homoncik i Mikołaj Chwierut

 

Przedszkole Samorządowe w  Grojcu:

      Bianka Bzduła - wiersz: „Moja Ojczyzna” Artura Oppmana

      Zuzanna Chowaniec - wiersz: „Warszawa” Ireny Salach

 

Przedszkole Samorządowe w  Porębie Wielkiej:

      Basia Nowak - wiersz: „Polska jest wspaniała" Iwony Romanowskiej

      Julia Sobala - wiersz: „Nasza Polska" Julianny Jeżykiewicz i Magdaleny Wąsowskiej

 

Przedszkole Samorządowe w Rajsku:

      Nadia Waseem i Bartlomiej Kaczmarczyk - wiersz: „Polska mój kraj” Doroty Kluska

 

Przedszkole Samorządowe we Włosienicy:

      Martyna Stachura - wiersz: „Twój dom” Wandy Chotomskiej 

      Wojciech Grubka - wiersz: „Trzy symbole narodowe” Agatay Dziechciarczyk

 

Przedszkole Samorządowe w Zaborzu:

      Natalia Biela i Jan Wróbel - wiersz: „Polska” Elżbiety Krystek – Jones

 

Konkurs przebiegał w dwóch etapach: w pierwszej części dzieci zaprezentowały wiersze o Polsce, które przygotowały pod czujnym okiem swoich nauczycieli. W drugiej  części wykonały trzy zadania, które dowiodły jak wielką wiedzę posiadają najmłodsi na temat naszego kraju.

W przerwach między zadaniami -  w tańcu i piosence zaprezentowały się starszaki z grupy "Tropicieli"

i "Marynarzy".

Komisja Konkursowa, której skład stanowili zaproszeni goście oraz dyrektor Przedszkola Samorządowego

w Porębie Wielkiej z pełnym zaangażowaniem oceniała występy przedszkolaków. Podjęcie decyzji było bardzo trudne gdyż prezentacje wierszy i wykonywane zadania były na bardzo wysokim poziomie.

Ostatecznie jury postanowiło przyznać wszystkim uczestnikom równorzędne miejsca. Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Radę Rodziców Przedszkola Samorządowego w Porębie Wielkiej.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom za przygotowanie przedszkolaków do udziału w konkursie, zaproszonym gościom za pracę w komisji konkursowej oraz Radzie Rodziców za ufundowanie nagród rzeczowych dla uczestników konkursu.

GALERIA