Światowy Dzień Ziemi

24 kwietnia w naszym przedszkolu obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi.

Światowy Dzień Ziemi to największe i najbardziej popularne święto ekologiczne na świecie. Celem święta jest promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi, 24 kwietnia w naszym przedszkolu we wszystkich grupach przedszkolnych odbyły się zajęcia, które miały na celu zrozumienie przez dzieci znaczenia ochrony przyrody. Przedszkolaki dowiedziały się o niebezpieczeństwach grożących środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka. Poznały ekologiczne sposóby segregacji odpadów, zostały zapoznane z pojęciem recyklingu. Najważniejszy wniosek wypływający z naszych zajęć to, iż wszyscy ludzie muszą dbać o środowisko naturalne jako o nasz  wspólny dom. Przedszkolaki wykonały także prace plastyczne, w  których odzwierciedliły poznane treści.

"ZIEMIO"

Nie chcemy abyś była zniszczona,
chcemy żebyś była cała zielona,
więc przysięgę Ci składamy,
że zniszczyć Ciebie nie damy !!!

GALERIA