"Kto ty jesteś - Polak mały"

30 maja podsumowaliśmy całoroczną pracę w ramach cyklu zajęć "Kto ty jesteś - Polak mały"

Dzieci z wszystkich grup przedszkolnych wzięły udział w międzygrupowym Quizie wiedzowym pod hasłem "Kto ty jesteś - Polak mały". Przedszkolaki podczas konkursu wykazywały się wiedzą zdobywaną podczas całorocznego cyklu zajęć.

Zostały przygotowane stanowiska przy, których przedstawiciele grup rozwiązywali zadania.

Do każdego zadania  wybierana była nowa para uczestników a poprawność jego wykonania oceniała pani dyrektor Renata Krakowczak. Na wstępie wszystkich uczestników wierszami o Polsce przywitała Basia i Julia - uczestniczki konkursu recytatorskiego.

 

Przedszkolaki podczas zmagań konkursowych – rozpoznawały i nazywały symbole narodowe, wykazywały się znajomością legend mówiących o powstaniu państwa Polskiego, miasta Warszawy, wiedziały także jak powstała rzeka Wisła i dlaczego w Krakowie jest Smok Wawelski, układały puzzle, z których powstała mapa Polski, a także herby Warszawy, Oświęcimia oraz Poręby Wielkiej - potrafiły  bezbłędnie dobrać do nich zdjęcia ciekawych miejsc nazwanej miejscowości. Każda grupa zaprezentowała także wiersz lub piosenkę o charakterze patriotycznym.

Za poszczególne zadania dzieci gromadziły punkty, których podsumowanie wykazało, że wszystkie grupy zdobyły ich taką samą liczbę - nastąpił remis.

 

Przedszkolaki podczas konkursu wykazały się dużą wiedzą oraz zaangażowaniem w wykonywane zadania.

Na pamiątkę wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali plakietki „Kto ty jesteś – Polak mały” oraz kolorowanki. Efektem naszego spotkania było nie tylko podsumowanie wiadomości lecz także wspólna, wesoła zabawa.

GALERIA