Instalacja nowej oczyszczalni ścieków przy Przedszkolu Samorządowym w Porębie Wielkiej

Nowoczesna oczyszczalnia...

W miesiącu styczniu na terenie Przedszkola Samorządowego w Porębie Wielkiej rozpoczęto prace związane z instalacją nowoczesnej oczyszczalni ścieków. Za sprawą finansowego wsparcia Gminy Oświęcim, placówka zyskała rozwiązanie dotychczasowych problemów związanych ze starym szambem. Wartość inwestycji to koszt 100.000 złotych.

25.02.2021 roku został podpisany protokół odbioru prac, przy którym obecni byli: wójt Gminy Oświęcim - Mirosław Smolarek, zastępca wójta - Halina Musiał, radna Gminy Oświęcim - Bernardyna Bryzek, sołtys wsi Poręba Wielka - Maria Brombosz, Anna Mordarska - reprezentant Wydziału Inwestycji Zamówień Publicznych oraz Tomasz Klęczar - przedstawiciel Wydziału Organizacyjno - Społecznego.

 

Wyrażam serdeczne podziękowania wójtowi Gminy Oświęcim - Mirosławowi Smolarkowi oraz zastępcy wójta - Halinie Musiał, za zrozumienie potrzeb przedszkola i podjęcie skutecznych działań w celu sfinansowania nowej oczyszczalni. Dziękuję za zaangażowanie i nadzór nad prawidłowym przebiegiem inwestycji Pani Annie Mordarskiej oraz firmie wykonawczej za owocną pracę.

 

    Renata Krakowczak - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Porębie Wielkiej

GALERIA