Zajęcia dodatkowe - "Bajki Pomagajki" - grudzień

Grupa Marynarzy dzięki Ogólnopolskiemu projektowi edukacyjnemu Bajki- Pomagajki, poznała kolejna mądrą i pouczającą bajkę pt:”Nieostrożna rybka” R.Przyszlak.  Podczas grudniowych zajęć, dzieci słuchały bajki terapeutycznej dotyczącej bezpieczeństwa poza domem. To bajka dla dzieci, które za szybko przywiązują się do pierwszego napotkanego człowieka i za bardzo ufają obcym ludziom. Zajęcia te uświadomiły przedszkolakom, że nie można wszystkim bezgranicznie ufać. Przedszkolaki rozmawiały o zbyt pochopnym i łatwowiernym zachowaniu rybki, oraz o trudnej sytuacji w jakiej się znalazła. Bohaterka mądrej bajki tak spodobała się dzieciom, że z przyjemnością i wielkim zaangażowaniem wykonały piękną pracę plastyczną.

GALERIA