Marynarze - "Zabawy z literkami" - luty

"Zabawy z literkami" - luty

W miesiącu lutym przedszkolaki z grupy "Marynarzy" podczas zajęć dodatkowych poznawały kolejne literki. Poprzez zabawę odkryły - g, s, w, p. Prowadzone zabawy sprzyjały także utrwalaniu znanych już liter.

Każda literka została przedstawiona w sposób obrazowy, bliski dziecku. Przedszkolaki przedstawiały je

w pracach plastycznych, układały z różnych materiałów, a także starały się predstawić je za pomocą własnego ciała co okazywało się nie lada wyzwaniem wymagającym logicznego myślenia, świadomości własnego ciała,

a czasami także nawet współdziałania w zespole.

"Literkowe" piosenki, łatwo wpadające w ucho, pozwalały na aktywność ruchową i rytmiczną, która wyzwalała wiele radości. Dzieci starały się odtwarzać ruchem znaczenie prezentowanych wyrazów, tworzyć rymowanki,

a także ilustrować piosenki ruchem.

Dzieci podczas zajęć doskonaliły spostrzegawczość słuchową i wzrokową, rozwijały sprawność manualną, poszerzały swoje wiadomości ale przede wszystkim wspaniale się bawiły!

GALERIA