Marynarze - "Zabawy z literkami" - maj

"Zabawy z literkami"

W miesiącu maju poznaliśmy ostatnie literki - ż i h w oparciu o ciekawe opwiadania - o hipopotamie w kwiaty oraz o wesołej żabce Żanecie. Perzedszkolaki podczas zajęć rozwijały swoją spostrzegawczość wzrokową

i słuchową, doskonaliły sprawność manualną w oparciu o precyzyjne ćwiczenia graficzne jak i prace plastyczne. Prowadzone zajęcia pozwalały także na utrwalanie znanych już dzieciom liter.

W miesiącu maju kończy się cykl zajęć "Zabawy z literkami" myślę, że udział dzieci w zajęciach będzie procentował w przyszłym roku podczas zdobywania przez przedszkolaki - już starszaki - umiejętności czytania.

GALERIA