Myszki - "Zajęcia rytmiczno - ruchowe" - luty

"Zajęcia rytmiczno - ruchowe"

W m-c lutym podczas zajęć rytmiczno-ruchowych „Myszki” potrafiły reagować ruchem na zamianę dynamiki i tempa muzyki, odtwarzać podawany rytm, interpretować ruchem treść muzyki.

Poznawały i określały odgłosy wydawane przez przedmioty codziennego użytku, chętnie bawiły się w zabawy ruchowe i stare zabawy swoich babć: „Karuzelę”, „Mam chusteczkę haftowaną”, „Stary niedźwiedź”.

 

GALERIA