Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

Informujemy, iż rekrutacja do przedszkola rozpoczyna się od 25 lutego i trwać będzie do 15 marca 2019r. Zapraszamy !

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 21/2019 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 24 stycznia 2019r. (załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2019), składanie wniosków  o przyjęcie do przedszkoli  prowadzonych przez Gminę Oświęcim, odbywa się od 25 lutego do 15 marca 2019r.

 

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu, nie będą brały udziału 

w rekrutacji. Rodzice/opiekunowie prawni składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku 2019/2020.

 

                                                                       Terminy postępowania rekrutacyjnego

 

  Lp.

   Rodzaj czynności

  Termin  w post.

  rekrutacyjnym

  Termin  w post.

  uzupełniającym

  1.

 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

  25 II – 15 III

  23 IV – 30 IV

  2.

 Weryfikacja przez komisję  rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

  18 III – 20 III

  6 V – 10 V

  3.

 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

  22 III

  13 V

  4.

 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

  25 III – 27 III

  14 V– 16 V

  5.

 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

  29 III

  17 V

 

 

Kryteria do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone są w Uchwale Nr XXX/317/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 lutego 2017r.

 

Do pobrania:

Uchwała Nr XXX/317/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Oświęcim oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.