Mały Miś w świecie wielkiej literatury

Sprawozdanie z realizacji ogólnopolskiego programu edukacyjnego "Mały miś w świecie wielkiej literatury"

W roku szkolnym 2019/2020 przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego w Porębie Wielkiej z wszystkich grup przedszkolnych - „Myszek”, „Pszczółek”, „Marynarzy” i „Tropicieli” – wraz ze swoimi wychowawcami przystąpili do udziału  w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „ Mały miś w świecie wielkiej literatury”. Organizatorem projektu w roku szkolnym 2019/2020 była Grupa MAC S.A. przy współpracy z wydawnictwem miesięcznika Bliżej Przedszkola oraz Wydawnictwa Dwukropek.

 

Głównym celem projektu było upowszechniana czytelnictwa wśród przedszkolaków oraz nawiązanie bliższej współpracy z rodzicami.

Cele szczegółowe dotyczyły:

- zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom,

- uświadomienie roli czytania w życiu dziecka,

- wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,

- tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zada stawianych

  przez nauczyciela,

- wprowadzenie dziecka w świat literatury,

- budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,

- przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,

- kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,

- włączenie w życie przedszkola rodziców,

- promocja przedszkola, rozwijanie współpracy między nauczycielami.

 

„Misiowa akcja” rozpoczęła się 25 listopada 2019 roku w Światowy Dzień Pluszowego Misia.  Tego dnia dzieci przyszły do przedszkola ze swoimi małymi lub dużymi przyjaciółmi  - misiami. Wspólnie bawiły się przy piosenkach o misiach oraz wykonywały prace plastyczne.

 

W tym samym dniu przedszkolaki w każdej grupie spotkały się ze swoimi „grupowymi misiami”, które  przez kolejne miesiące podróżowały  do domów dzieci i słuchały bajek czytanych przez ich rodziców, dziadków lub starsze rodzeństwo. Dodatkowo miś zaopatrzony został w kronikę, w której dzieci zapisywały wspólne chwile

z misiem w postaci pamiątkowego rysunku do przeczytanego z rodzicami utworu oraz odrysowanej dłoni.

Nasze misie na dobre do przedszkola wróciły w miesiącu lutym 2019. Wszystkie dzieci były bardzo zadowolone - z zainteresowaniem oglądały kronikę. Od tej pory misie słuchały bajek czytanych w przedszkolu.

W ramach realizowanego projektu został także zorganizowany „Misiowy kiermasz książkowy” we współpracy

z KiHTK Tuliszków, co przyczyniło się do wzbogacenia biblioteczek naszych przedszkolaków jak i biblioteczki przedszkolnej.

W ramach akcji „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” prowadzony był kącik książki, w  którym gromadzone były pozycje książkowe przynoszone przez dzieci. Systematycznie prowadzone było codzienne czytanie pod hasłem „Czytankowo”.

Została podjęta współpraca ze szkołą w ramach akcji społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”- czytanie przedszkolakom bajek przez dzieci szkolne.

Dzieci z grupy „Tropicieli” odwiedziły także bibliotekę w Porębie Wielkiej gdzie zapoznały się ze sposobem wypożyczania książek.

Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem i sympatią ze strony dzieci jak i rodziców. Udział w nim przyniósł wiele korzyści, a przede wszystkim rozbudził pasję do słuchania czytanych bajek i opowiadań.

GALERIA