Rekrutacja

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy postępowania uzupełniającego dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Oświęcim na rok szkolny 2017/2018

 
 

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

                                                                     

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.       

Złożenie  wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz

z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym.                                             

 

13 – 31 marca

 

 22 - 24 maja

2.       

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie  do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

1 – 5 kwietnia

                                

 

25 maja - 16 czerwca

3.       

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 21 kwietnia 

 19 czerwca

4.       

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 24 - 25 kwietnia 

20 - 22 czerwca

5.       

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

  26 kwietnia

 23 czerwca

 

 

Wymagane załączniki można pobrać ze strony intrnetowej w zakładce - Pliki do pobrania

 


 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI I  DZIEĆMI W RAMACH DNI ADAPTACYJNYCH W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W PORĘBIE WIELKIEJ 

                                                                od miesiąca marca do czerwca 2017r.

 

  • "Dzień otwarty" dla rodziców i dzieci chcących poznać naszą placówkę, kadrę pedagogiczną oraz ofertę edukacyjną - 13 marca 2017r. godz. 1600 - 1800 
  • Teatrzyk dla dzieci w wykonaniu  aktorów teatru „Skrzat” pt.„Wyspa Skarbów”     – 16 marzec 2017r. o godz.1030 
  • Teatrzyk dla dzieci w wykonaniu  aktorów teatru "Skrzat" pt.„Muzyczne podróże”      -  25 maj 2017r. o godz.1030
  • Teatrzyk dla dzieci w wykonaniu  aktorów teatru "Skrzat" pt.„Żółta ciżemka”        -  9 czerwca 2017r. o godz.930
  • Spotkanie informacyjno - organizacyjne dla rodziców dzieci przyjętych do przedszkola na rok szk. 2017/2018 -odbędzie się w pierwszych dniach września, dokładny termin zebrania ukaże się na stronie internetowej w miesiącu sierpniu.

 

       Uwaga!

       Na wszystkie odwiedziny  w przedszkolu prosimy zabrać obuwie zastępcze.