Ramowy rozkład dnia

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PORĘBIE WIELKIEJ NA ROK SZK. 2019/2020

 

  6 00 - 8 30

- schodzenie się dzieci (do godz. 800),

- rozmowy indywidualne i grupowe z dziećmi,

- zestaw ćwiczeń porannych, zabawa ruchowa,

- praca w grupach, praca indywidualna

- gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, badawcze, itp.,

- czynności samoobsługowe,

- przejście dzieci do oddz. I, II i III (700) ,

 

  8 20 - 9 00  

- śniadanie ( oddział - I, II, III, IV )

 


 9 00 - 11 30  

- zajęcia dydaktyczne będące realizacją wybranych treści

  z zakresu podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

- spacery, gry i zabawy na powietrzu lub zabawy dowolne w sali,

- przygotowanie do obiadu,

- czynności higieniczno - sanitarne,

 


 11 30 - 12 30 

- obiad ( I tura oddział I, II tura oddział  III, IV )

 


 12 00 - 14 00 

- zabawy o nieznacznym ruchu w sali lub na powietrzu,

- utrwalenie treści dnia, praca indywidualna z dzieckiem,

- zabawy dowolne w sali, słuchanie bajek, wybranych pozycji

  z literatury dziecięcej,

- gry i zabawy stolikowe,

- rozchodzenie się dzieci realizujących minimum programowe ( 1245-1300),

- zajęcia dodatkowe : katecheza,  oraz inne  zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci   

- leżakowanie w oddz. I (słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej),

- rozchodzenie się dzieci (1345 -1400)

 

   14 00 - 14 30 

- podwieczorek (oddział I, II, III i IV )

 


 14 30 - 16 00  

- zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym lub w sali,

- praca indywidualna z dzieckiem, praca w grupach, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

- łączenie się oddziałów I i III oraz II i IV  ( 1500),

- zabawy wg wyboru dzieci,

- kontakty indywidualne nauczycieli z rodzicami.

- rozchodzenie się dzieci ( 1430-1600)