Oferta edukacyjna

MISJA PRZEDSZKOLA

 

Nasze przedszkole wspomaga i ukierunkowuje rozwój każdego dziecka zgodnie z jego twórczym potencjałem

i indywidualnymi możliwościami w sposób ciekawy, radosny, w atmosferze przyjaźni i poczucia bezpieczeństwa.

Przygotowuje dzieci do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.

Wychowuje je na wartościach takich jak: Prawda, Dobro, Miłość.

Wdraża do zachowań prozdrowotnych i proekologicznych. Wspiera działanie wychowawcze rodziców pełniąc funkcję doradczą. Integruje całą społeczność przedszkolną.

 

 

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

 

Wychowankowie przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków szkolnych. Znają siebie i swoje możliwości, są tolerancyjne dla innych. Potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.

 

 

 
 
 
 
 
Głównym i zasadniczym celem wychowania przedszkolnego jest wielostronny rozwój osobowości dziecka przez kształtowanie jego zainteresowań, wyrabianie umiejętności, sprawności oraz nabywanie wiadomości o otaczającym świecie. Ważne jest zatem takie postępowanie, które w optymalnym stopniu aktywizuje procesy rozwojowe i poznawcze dziecka.
 

 

 

W roku szkolnym 2017/2018 przedszkole realizuje:
 • Program „Nasze przedszkole” Małgorzaty Kwaśniewskiej, Wiesławy Żaby-Żabińskiej - rogram jest zgodny z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN,
 • Program nauczania języka angielskiego "Y LOVE BOO" Ewy Wodzickiej - Dondziłło,
 • Program nauczania religii rzymskokatolickiej wg Marii Piątek,
 • Elementy programu odimiennej metody nauki czytania wg Ireny Majchrzak.
 
Zajęcia z zakresu języka angielskiego realizowane będą we wszystkich grupach wiekowych w ramach realizacji podstawy programowej.
 

Oddział I  -  "MISIE"                                                                                                                                 

 •  2 razy w tygodniu       - poniedziałek  1000 - 1030

              

                                            - czwartek  10 00 - 1030

      

       Oddział II  -  "BIEDRONKI"

 •  2 razy w tygodniu  

                       

        Oddział III  -  "PSZCZÓŁKI"                                                                   

 • 2 razy w tygodniu        - poniedziałek  1030 - 1100                     

                                            - czwartek  1030 - 1100         

        

         Oddział IV  -  "SŁONECZKA" 

 • 2 razy w tygodniu          - poniedziałek  1100 - 1200

                                              - czwartek  1100 - 1200

 
 
 

 OFERTA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNA:
 
 • Opieka nad dzieckiem sprawowana przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodne z podstawą programową
 • Teatrzyki
 • Wycieczki
 • Wizyty osób wykonujących ciekawe zawody
 • Imprezy okolicznościowe, uroczystości, konkursy, akcje społeczne i wiele innych atrakcji
 

 
 

 ZAJĘCIA DODATKOWE

 

 

Oddział I -  "MISIE"

 •  zajęcia rytmiczno - ruchowe - 1 raz w tygodniu

 

 • bajkoterapia - 1 raz w tygodniu  

 

Oddział II  -  "BIEDRONKI"

 • zajęcia taneczne - 1 raz w tygodniu                                                           

 

Oddział III  -  "PSZCZÓŁKI"

 •  zajęcia przyrodnicze  - 1 raz w tygodniu  

                    

 •  "Ruch, zabawa świetna sprawa" - zabawy ruchowe z wykorzystaniem elementów ruchu rozwijającego W. Sherborne - 1 raz w tygodniu  

                                                                    - czwartek 1300 - 1330

                                                                                                                                  

Oddział IV  -  "SŁONECZKA"

 •  religia - 2 razy w tygodniu  

                                                                         - środa 1310 - 1340

                                                                         - piątek - 1330 - 14 00

 •  zajęcia logopedyczn

                                                             - wtorek  11 00 - 1400

                                                                      

 • zajęcia plastyczno - grafomotoryczne - 1 raz w tygodniu                                                               

                                                       - czwartek 1310 - 1340

                                                                        

 • kółko matematyczne - 1 raz w tygodniu              

                                                       - poniedziałek 1310 - 1340

                                                                       

                

                                                                                                                                    

 

PROGRAMY EDUKACYJNE REALIZOWANE DODATKOWO W PRZEDSZKOLU

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

 

Projekt "DZIECIŃSTWO BEZ PRÓCHNICY"

 

Projekt  koncentruje się na profilaktyce stomatologicznej. Głównym celem  projektu jest ograniczenie występowania i nasilania choroby próchnicowej,  poprawa stanu jamy ustnej oraz ogólnego stanu zdrowia populacji dzieci w wieku przedszkolnym.

Projekt ten jest dofinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, którego najważniejszym celem jest promocja zdrowego stylu życia oraz zachowań prozdrowotnych.

Działania kierowane są do dzieci jak i rodziców. Mają one zachęcić do codziennego dbania o higienę jamy ustnej.

 

 

Krajowy Program  Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej

„Czyste powietrze wokół nas”

 

Program ten jest jednym z narzędzi służących do realizacji celów Narodowego Programu Zdrowia.

Został  opracowany przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Główny Inspektorat Sanitarny, Instytut Matki i Dziecka  oraz  Ministerstwo Edukacji Narodowej.

  

  Cele główne programu:

 

1. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub  gdy dorośli palą przy nich tytoń.

2. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym  tytoniowy.

 

Program będzie realizowany w grupie oddziału II "Biedronki"

 

 

            

PLAN UROCZYSTOŚCI I SPOTKAŃ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

 

          Wrzesień
 • Dzień Przedszkolaka - zabawy integracyjne, ślubowanie nowych przedszkolaków
 • Teatrzyk "Jaś i Małgosia"
 • "Jesienne porządki"- udział w akcja sprzątanie świata
 • Piknik charytatywny
 

          Październik 

 • Zajęcia otwarte dla rodziców
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Spotkanie z policjantem

 

           Listopad

 •  Dzień Pluszowego Misia 
 • Andrzejki
 • "Śniadanie daje moc"
 • Biblioteka - zajęcia o bezpieczeństwie w oparciu o literaturę

   

          Grudzień

 • Spotkanie z górnikiem
 • Mikołajki
 • Pieczenie ciasteczek - współpraca z KGW
 • Jasełka dla społeczności lokalnej
 • Wigilijne spotkanie

 

          Styczeń

 • Bal karnawałowy z wodzirejem
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Pierwsza pomoc - spotkanie z ratownikiem medycznym

 

          Luty

 • "Czytankowo" - zaproszeni goście czytają dzieciom
 • Spotkanie z pielęgniarką stomatologiczną

  

          Marzec
 • Dni otwarte dla nowych dzieci
 • Pierwszy dzień wiosny - zielony dzień
 • Gminny konkurs recytatorski

 

          Kwiecień

 • Dzień Służby Zdrowia - spotkanie z pielęgniarką 
 • Zajęcia otwarte dla rodziców
 • Wycieczka autokarowa z rodzicami 

 

          Maj

 • Spotkanie ze strażakami
 • Dzień Mamy i Taty
 • Rodzinny konkurs plastyczny "żeby zdrowym być trzeba zdrowo żyć"

  

          Czerwiec

 • Dzień Dziecka - wycieczka autokarowa dla dzieci 
 • "Cała Polska czyta dzieciom"
 • Piknik rodzinny - podsumowanie działań z zakresu "Zdrowy i bezpieczny przedszkolak"
 • Zakończenie roku przedszkolnego- pożegnanie starszaków