Oferta edukacyjna

MISJA PRZEDSZKOLA

 

Nasze przedszkole wspomaga i ukierunkowuje rozwój każdego dziecka zgodnie z jego twórczym potencjałem

i indywidualnymi możliwościami w sposób ciekawy, radosny, w atmosferze przyjaźni i poczucia bezpieczeństwa.

Przygotowuje dzieci do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.

Wychowuje je na wartościach takich jak: Prawda, Dobro, Miłość.

Wdraża do zachowań prozdrowotnych i proekologicznych. Wspiera działanie wychowawcze rodziców pełniąc funkcję doradczą. Integruje całą społeczność przedszkolną.

 

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

 

Wychowankowie przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków szkolnych. Znają siebie i swoje możliwości, są tolerancyjne dla innych. Potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.

 

 

 
 
 
 
 
Głównym i zasadniczym celem wychowania przedszkolnego jest wielostronny rozwój osobowości dziecka przez kształtowanie jego zainteresowań, wyrabianie umiejętności, sprawności oraz nabywanie wiadomości o otaczającym świecie. Ważne jest zatem takie postępowanie, które w optymalnym stopniu aktywizuje procesy rozwojowe i poznawcze dziecka.
W roku szkolnym 2022/2023 będziemy podejmować działania, które będą miały na „Zapoznawanie dzieci z literaturą dziecięcą, rozbudzanie motywacji do samodzielnego sięgania po książki, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych oraz wprowadzanie dzieci w świat wartości i emocji”
 

 

W roku szkolnym 2022/2023 przedszkole realizuje:
 • Program „Zabawy z porami roku" Iwony Lewkowicz, Anny Tworkowskiej-Baraniuk- wydawnictwo "Podręcznikarnia" - rogram jest zgodny z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN,
 • Program „Kolorowy start" Wiesławy Żaby-Żabińskiej, Wioletty Majewskiej, Renaty Paździo - wydawnictwo MAC - rogram jest zgodny z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN,
 • Program nauczania języka angielskiego "Kurs dla początkujących grup przedszkolnych" Magdaleny Kłębowskiej,
 • Program nauczania religii "Tak dla Jezusa" autorstwa E. Kondrak, J. Snopek,
 • Program "Odimiennej Metody Nauki Czytania" wg koncepcji Ireny Majchrzak.
 
Zajęcia z zakresu języka angielskiego realizowane będą we wszystkich grupach wiekowych w ramach realizacji podstawy programowej.
 

      Oddział I  -  "MYSZKI"                                                                                                                                 

 •  2 razy w tygodniu       - poniedziałek  1000 - 1030

                                               - piatek  1000 - 1030

      

       Oddział II  -  "PSZCZÓŁKI"

 •  2 razy w tygodniu        - poniedziałek  1030 - 1100         

                                                 - piątek  1030 - 1100

                       

        Oddział III  -  "MARYNARZE"                                                                   

 • 2 razy w tygodniu        - poniedziałek  1000 - 1030                     

                                                        - wtorek 1000 - 1030       

        

         Oddział IV  -  "TROPICIELE" 

 • 2 razy w tygodniu          - poniedziałek  1030 - 1100

                                                          - wtorek   1030 - 1100

 
 

 OFERTA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNA:
 
 • Opieka nad dzieckiem sprawowana przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodne z podstawą programową
 • Teatrzyki
 • Wycieczki
 • Wizyty osób wykonujących ciekawe zawody
 • Imprezy okolicznościowe, uroczystości, konkursy, akcje społeczne i wiele innych atrakcji

 

 •  Logopeda 

                                                           - wtorek   - 800 - 1230

                                                           - czwartek  - 900 - 1300 

                                                           - piątek - 830 - 1130  

        

 •  Psycholog

                                                           - wtorek   - 930 - 1530

                                                         

    

 •  Pedagog specjalny 

                                                           - poniedziałek   - 800 - 1100                                       

                                                           - piątek - 800 - 1100  

 

 •  Religia - 2 razy w tygodniu - oddział IV - Tropiciele

                                                  - poniedziałek -  940 -  1010

                                                   - czwartek - 1230 - 1300

 

                                                                                                                                

Krajowy Program  Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej

„Czyste powietrze wokół nas”

 

Program ten jest jednym z narzędzi służących do realizacji celów Narodowego Programu Zdrowia.

Został  opracowany przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Główny Inspektorat Sanitarny, Instytut Matki i Dziecka  oraz  Ministerstwo Edukacji Narodowej.

  

  Cele główne programu:

 

1. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub  gdy dorośli palą przy nich tytoń.

2. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym  tytoniowy.

 

Program będzie realizowany w grupie oddziału IV "Tropiciele"

 

 

            

PLAN UROCZYSTOŚCI I SPOTKAŃ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

          Wrzesień
 • Rodzinny Dzień Przedszkolaka - zabawy integracyjne, pasowanie nowych przedszkolaków
 • Teatrzyk "Skrzat" - "Cztery mile za piec" 
 • Spotkanie z policjantem
 • "Dzień Chłopaka"
 

          Październik

 • Dzień Osób Starszych
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • "Dzień Jesieni" - pomarańczowy dzień

 

           Listopad

 • Rodzinny konkurs plastyczny
 • Dzień Postaci z Bajek
 • "Śniadanie daje moc" - dzień zdrowego jedzenia
 • Święto Niepodległości
 • Dzień Pluszowego Misia 
 • Andrzejki

   

          Grudzień

 • Spotkanie z górnikiem
 • Mikołajki - wyjazd do Family Fan
 • Teatrzyk "Skrzat" - "Między nami krasnalami"
 • Wigilijne spotkanie

 

          Styczeń

 • Biały dzień - Światowy dzień śniegu"
 • Dzień Babci i Dziadka 
 • Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę

 

          Luty

 • Dzień bezpiecznego internetu
 • Dzień pizzy
 • Bal karnawałowy 
 • Dzień adaptacyjny

  

          Marzec
 • Dzień Kobiet
 • Wyjazd do OCK  na przedstawienie "O wesołym Sindbadzie żeglarzu"
 • Pierwszy dzień wiosny  - zielony dzień
 • Gminny Konkurs Recytatorski - "Ulubione postacie z bajek"

 

          Kwiecień

 • Teatrzyk "Skrzat" - O Plastusiu co zabłądził w borze"

 

          Maj

 • Święto Flagi
 • Spotkanie ze strażakami

  

          Czerwiec

 • Dzień Rodziny - piknik 
 • Zakończenie roku przedszkolnego- pożegnanie starszaków