Oferta edukacyjna

MISJA PRZEDSZKOLA

 

Nasze przedszkole wspomaga i ukierunkowuje rozwój każdego dziecka zgodnie z jego twórczym potencjałem

i indywidualnymi możliwościami w sposób ciekawy, radosny, w atmosferze przyjaźni i poczucia bezpieczeństwa.

Przygotowuje dzieci do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.

Wychowuje je na wartościach takich jak: Prawda, Dobro, Miłość.

Wdraża do zachowań prozdrowotnych i proekologicznych. Wspiera działanie wychowawcze rodziców pełniąc funkcję doradczą. Integruje całą społeczność przedszkolną.

 

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

 

Wychowankowie przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków szkolnych. Znają siebie i swoje możliwości, są tolerancyjne dla innych. Potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.

 

 

 
 
 
Głównym i zasadniczym celem wychowania przedszkolnego jest wielostronny rozwój osobowości dziecka przez kształtowanie jego zainteresowań, wyrabianie umiejętności, sprawności oraz nabywanie wiadomości o otaczającym świecie. Ważne jest zatem takie postępowanie, które w optymalnym stopniu aktywizuje procesy rozwojowe i poznawcze dziecka.
W roku szkolnym 2023/2024 będziemy podejmować działania, które będą miały na celu rozwijanie u dzieci postaw związanych z hasłem ,,RUCH I ZABAWA TO WAŻNA SPRAWA”
 

 

W roku szkolnym 2023/2024 przedszkole realizuje:
 • Program „Zabawy z porami roku" Iwony Lewkowicz, Anny Tworkowskiej-Baraniuk- wydawnictwo "Podręcznikarnia" - rogram jest zgodny z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN,
 • „Między nami emotkami” wydawnictwo Podręcznikarnia autorstwa: Iwona Lewkowicz, Anna Tworkowska – Baraniuk. - rogram jest zgodny z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN,
 • Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli „PEARSON „ autorstwa: Mariola Bogucka, Dorota Łoś.
 • Program nauczania religii rzymskokatolickiej:„Tak dla Jezusa” nr AZ-0-01/20 autorstwa: E. Kondrak, J.Snopek.
 • Program "Odimiennej Metody Nauki Czytania" wg koncepcji Ireny Majchrzak.
 
Zajęcia z zakresu języka angielskiego realizowane będą we wszystkich grupach wiekowych w ramach realizacji podstawy programowej.
 

      Oddział I  -  "MYSZKI"                                                                                                                                 

 •  2 razy w tygodniu       - wtorek  1000 - 1030

                                               - czwartek  1000 - 1030

      

       Oddział II  -  "PSZCZÓŁKI"

 •  2 razy w tygodniu        - wtorek  1030 - 1100         

                                                 - czwartek  1030 - 1100

                       

        Oddział III  -  "MARYNARZE"                                                                   

 • 2 razy w tygodniu        - czwartek  1000 - 1030                     

                                                        - piątek 1000 - 1030       

        

         Oddział IV  -  "TROPICIELE" 

 • 2 razy w tygodniu          - czwartek  1030 - 1100

                                                          - piątek   1030 - 1100

 
 

 OFERTA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNA:
 
 • Opieka nad dzieckiem sprawowana przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodne z podstawą programową
 • Teatrzyki
 • Wycieczki
 • Wizyty osób wykonujących ciekawe zawody
 • Imprezy okolicznościowe, uroczystości, konkursy, akcje społeczne i wiele innych atrakcji

 

 •  Logopeda 

                                                           - wtorek   - 845 - 1215          - Marynarze

                                                           - czwartek  - 900 - 1300      - Tropiciele

                                                           - piątek - 830 - 1130            - Myszki, Pszczółki                                                     

                     

                              

 •  Pedagog specjalny 

                                                           - poniedziałek   - 800 - 1100                                       

                                                           - środa   - 800 - 1100  

 

 •  Religia - 2 razy w tygodniu - oddział IV - Tropiciele

                                                  - poniedziałek -  1030 - 1100

                                                  - środa - 1030 - 1100

 

                                                                                                                                

Krajowy Program  Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej

„Czyste powietrze wokół nas”

 

Program ten jest jednym z narzędzi służących do realizacji celów Narodowego Programu Zdrowia.

Został  opracowany przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Główny Inspektorat Sanitarny, Instytut Matki i Dziecka  oraz  Ministerstwo Edukacji Narodowej.

  

  Cele główne programu:

1. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub  gdy dorośli palą przy nich tytoń.

2. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym  tytoniowy.

 

Program będzie realizowany w grupie oddziału IV "Tropiciele"

 

ZAJĘCIA DODATKOWE:

        „Myszki”:

- Wprowadzenie ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Z Pętelką po zdrowie”,

– Innowacja „Rymowane - zapamiętane! - Podstawa programowa w rymach i wierszach".

 

       „Pszczółki”:

- Zajęcia ruchowe „Gimnastyka dla smyka”,  

- Projekt edukacyjny „InterAKTYWNIE z misiem Maurycym”.

 

       „Marynarze":

- „Matematyczne zabawy sensoryczne” 

- Zajęcia dodatkowe z wykorzystaniem „Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne”.

 

       „Tropiciele”:

- Innowacja pedagogiczna „Dotknij, poczuj, zobacz" autorstwa Katarzyny Nicoń, ,

- Ogólnopolski program „Kodowanie na dywanie”.

 

Ponadto we wszystkich grupach wiekowych przez pedagoga realizowane będą:

- Ogólnopolski projekt edukacyjno – czytelniczy „Bajki pomagajki”,

- Ogólnopolski program edukacji zdrowotnej „Klub Mleczaka”.

 

            

PLAN UROCZYSTOŚCI I SPOTKAŃ W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

          Wrzesień
 •  Dzień Przedszkolaka - turniej sportowy na boisku LKS
 • Gminny Piknik Organizacji Pozarządowych
 • Teatrzyk "Skrzat" - "Jak Marysia mała słonko złapać chciała"
 • Spotkanie z ratownikami medycznymi
 • "Dzień Chłopaka"
 

          Październik

 • Dzień Osób Starszych
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • "Dzień Jesieni" - pomarańczowy dzień
 • Wyjazd do OCK na spektakl "Maja ratuje planetę"

 

           Listopad

 • Rodzinny konkurs plastyczny
 • Dzień Postaci z Bajek
 • "Śniadanie daje moc" - dzień zdrowego jedzenia
 • Święto Niepodległości
 • Dzień Pluszowego Misia 
 • Andrzejki

   

          Grudzień

 • Spotkanie z górnikiem
 • Mikołajki 
 • Wigilijne spotkanie

 

          Styczeń

 • Dzień Babci i Dziadka 
 • Teatrzyk "Skrzat" - "Niesforna królewna"
 • "Biały dzień - Światowy dzień śniegu"

 

          Luty

 • Dzień bezpiecznego internetu
 • Dzień pizzy
 • Bal karnawałowy 
 • Dzień adaptacyjny

  

          Marzec
 • Dzień Kobiet
 • Pierwszy dzień wiosny  - zielony dzień
 • Gminny Konkurs Recytatorski 

 

          Kwiecień

 •  

 

          Maj

 • Święto Flagi
 • Spotkanie ze strażakami
 • Teatrzyk "Skrzat" - "Zaczarowane źródełko"
 • Wycieczka do Warowni w Pszczynie
 • Dzień Rodziny - piknik 

  

          Czerwiec

 • Zakończenie roku przedszkolnego- pożegnanie starszaków