Oferta edukacyjna

MISJA PRZEDSZKOLA

 

Nasze przedszkole wspomaga i ukierunkowuje rozwój każdego dziecka zgodnie z jego twórczym potencjałem

i indywidualnymi możliwościami w sposób ciekawy, radosny, w atmosferze przyjaźni i poczucia bezpieczeństwa.

Przygotowuje dzieci do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.

Wychowuje je na wartościach takich jak: Prawda, Dobro, Miłość.

Wdraża do zachowań prozdrowotnych i proekologicznych. Wspiera działanie wychowawcze rodziców pełniąc funkcję doradczą. Integruje całą społeczność przedszkolną.

 

 

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

 

Wychowankowie przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków szkolnych. Znają siebie i swoje możliwości, są tolerancyjne dla innych. Potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.

 

 

 
 
 
 
 
Głównym i zasadniczym celem wychowania przedszkolnego jest wielostronny rozwój osobowości dziecka przez kształtowanie jego zainteresowań, wyrabianie umiejętności, sprawności oraz nabywanie wiadomości o otaczającym świecie. Ważne jest zatem takie postępowanie, które w optymalnym stopniu aktywizuje procesy rozwojowe i poznawcze dziecka.
W roku szkolnym 2018/209 będziemy podejmować działania, które będą miały na "Rozwijanie postaw patriotycznych, obywatelskich oraz kształtowanie więzi z krajem ojczystym i regionem"
 

 

 

W roku szkolnym 2018/2019 przedszkole realizuje:
 • Program „Wokół Przedszkola" Małgorzaty Kwaśniewskiej, Wiesławy Żaby-Żabińskiej, Jolanta Lendzian - rogram jest zgodny z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN,
 • Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli i klas zerowych "PEARSON" Mariola Bogucka, Dorota Łoś
 • Program nauczania religii rzymskokatolickiej "Kocham dobrego Boga" Komisja Wychowania Katolickiego KEP,
 • Elementy programu odimiennej metody nauki czytania wg Ireny Majchrzak.
 
Zajęcia z zakresu języka angielskiego realizowane będą we wszystkich grupach wiekowych w ramach realizacji podstawy programowej.
 

Oddział I  -  "MYSZKI"                                                                                                                                 

 •  2 razy w tygodniu       - poniedziałek  900 - 930

                                                   - czwartek  900 - 930

      

       Oddział II  -  "PSZCZÓŁKI"

 •  2 razy w tygodniu        - poniedziałek  930 - 1000         

                                                    - czwartek  930 - 1000

                       

        Oddział III  -  "MARYNARZE"                                                                   

 • 2 razy w tygodniu        - poniedziałek  1000 - 1030                     

                                                          - środa 1000 - 1030       

        

         Oddział IV  -  "TROPICIELE" 

 • 2 razy w tygodniu          - poniedziałek  1030 - 1100

                                                           - czwartek   1030 - 1100

 
 
 

 OFERTA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNA:
 
 • Opieka nad dzieckiem sprawowana przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodne z podstawą programową
 • Teatrzyki
 • Wycieczki
 • Wizyty osób wykonujących ciekawe zawody
 • Imprezy okolicznościowe, uroczystości, konkursy, akcje społeczne i wiele innych atrakcji
 

 
 

 ZAJĘCIA DODATKOWE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

 

Oddział I -  "MYSZKI"

                 

 

Oddział II  -  "PSZCZÓŁKI"

                                 

 

Oddział III  -  "MARYNARZE"

 •  zaj. dodatkowe -  razy w tygodniu  

                                                                         - wtorek - 1300 - 1330

                                                                         - środa -

 •  religia - 2 razy w tygodniu  

                                                                         - poniedziałek -  1030 -  1100

                                                                         - środa - 1030 - 1100

 •  zajęcia logopedyczn

                                                                         - środa  800

 

             

Oddział IV  -  "TROPICIELE"

 •  religia - 2 razy w tygodniu  

                                                                         - poniedziałek -  1100 -  1130

                                                                         - czwartek - 1030 - 1100

 •  zajęcia logopedyczn

                                                                          - środa  800

                                                                      

 

                

 

                                                                                                                                    

 

PROGRAMY EDUKACYJNE REALIZOWANE DODATKOWO W PRZEDSZKOLU

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

 

Projekt "DZIECIŃSTWO BEZ PRÓCHNICY"

 

Projekt  koncentruje się na profilaktyce stomatologicznej. Głównym celem  projektu jest ograniczenie występowania i nasilania choroby próchnicowej,  poprawa stanu jamy ustnej oraz ogólnego stanu zdrowia populacji dzieci w wieku przedszkolnym.

Projekt ten jest dofinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, którego najważniejszym celem jest promocja zdrowego stylu życia oraz zachowań prozdrowotnych.

Działania kierowane są do dzieci jak i rodziców. Mają one zachęcić do codziennego dbania o higienę jamy ustnej.

 

 

Krajowy Program  Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej

„Czyste powietrze wokół nas”

 

Program ten jest jednym z narzędzi służących do realizacji celów Narodowego Programu Zdrowia.

Został  opracowany przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Główny Inspektorat Sanitarny, Instytut Matki i Dziecka  oraz  Ministerstwo Edukacji Narodowej.

  

  Cele główne programu:

 

1. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub  gdy dorośli palą przy nich tytoń.

2. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym  tytoniowy.

 

Program będzie realizowany w grupie oddziału II "Pszczółki"

 

 

            

PLAN UROCZYSTOŚCI I SPOTKAŃ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

 

          Wrzesień
 • Dzień Przedszkolaka - zabawy integracyjne, ślubowanie nowych przedszkolaków
 • Teatrzyk "Skrzat" - "Przyjaciele z zielonej polany"
 • "Jesienne porządki"- udział w akcja sprzątanie świata
 • Piknik charytatywny
 

          Październik

 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Spotkanie z policjantem
 • "Cztery pory roku" - spotkanie z jesienią - pomarańczowy dzień

 

           Listopad

 •  Dzień Pluszowego Misia 
 • Andrzejki
 • "Śniadanie daje moc"
 • Przegląd pieśni patriotycznych

   

          Grudzień

 • Spotkanie z górnikiem
 • Mikołajki
 • Spotkanie z KGW - rozdoby świąteczne
 • Wigilijne spotkanie

 

          Styczeń

 • Bal karnawałowy z wodzirejem
 • Dzień Babci i Dziadka - "Jasełka"
 • "Jasełka" dla rodziców i społeczności lokalnej
 • "Teatrzyk "Skrzat" - "O babci i krasnalu"

 

          Luty

 • "Cztery pory roku" - bawimy się z zimą - biały dzień
 • Pierwsza pomoc
 • "Dzień pizzy"

  

          Marzec
 • Dni otwarte dla nowych dzieci
 • "Cztery pory roku' - witamy wiosnę - zielony dzień
 • Gminny Konkurs Recytatorski - "Piękny jest nasz kraj"
 • "Teatrzyk "Skrzat" - O Plastusiu co zabłądził w borze"

 

          Kwiecień

 • "Dzień Zdrowia" - spotkanie z pielęgniarką 
 • "Dzień czekolady
 • Wycieczka autokarowa z rodzicami - sobota

 

          Maj

 • Spotkanie ze strażakami
 • "Dzień Mamy i Taty"

  

          Czerwiec

 • Dzień Dziecka - wycieczka autokarowa dla dzieci 
 • "Cała Polska czyta dzieciom"
 • "Teatrzyk "Skrzat" - Nowe przygody Koziołka Matołka"
 • Dztery pory roku" - żółty dzień- podsumowanie całorocznych działań
 • Zakończenie roku przedszkolnego- pożegnanie starszaków