Opłaty

 

 

 OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

 

 

Baza Aktów Prawnych

Uchwała Nr XXVII/291/16  Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: opłaty za świadczenia usług opiekuńczych i dydaktyczno-wychowawaczych w prowadzonych przez Gminę Oświęcim przedszkolach.

 

 

 

 

 

 

 

OPŁATA ZA ŻYWIENIE W ROKU SZKOLNYM  2018 / 2019 PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

 

śniadanie - 1,50zł.

 

obiad - 2,50 zł.

 

podwieczorek  - 1 zł.

 

Opłata za przedszkole w miesiącu czerwcu będzie pobierana przez intendentkę w dniach: 12 i 13 czerwca w godzinach 600-1600

                                     

Prosimy o terminowe regulowanie opłat.