Rada Rodziców

 

Skład Rady Rodziców  Przedszkola Samorządowego w Porębie Wielkiej w roku szkolnym 2020/2021

Przewodnicząca rady rodziców: Pani Katarzyna Janowicz

Pani Sylwia Piekiełko

Pani Anna Mączka

Pani Agnieszka Żydzik

 

Pozostali członkowie rad oddziałowych:

Magdalena Mazur - Bucka

Barbara Matusiak

Krzysztof Palka

Dawiec Justyna

Magdalena Pacyna

Aleksandra Pater

Kamila Stefaniak

Patrycja Kolasa