Rada Rodziców

 

Skład Rady Rodziców  Przedszkola Samorządowego w Porębie Wielkiej w roku szkolnym 2021/2022

 

        Przewodnicząca rady rodziców: Pani Cecylia Krzemień

       Sekretarz: Pani Sabina żmuda

       Skarbnik: Pani Katarzyna Niesyto

 

        Komisja Rewizyjna:

                       Pani Magdalena Pacyna

                       Pani Agnieszka Żydzik

 

      Pozostali członkowie Rad Oddziałowych:

                       Pani Justyna Dawiec

                       Pani Joanna Kumala

                       Pani Anna Król

                       Pani Monika Filip

                       Pani Magdalena Tomczyk

                       Pani Monika Pater

                       Pani Aleksandra Palka