Tropiciele - "Zajęcia rytmiczno -ruchowe" - luty

"Zajęcia rytmiczno -ruchowe"

Dzieci  z grupy "Tropiciele" na zajęciach dodatkowych w miesiącu lutym miały okazję do aktywnej zabawy  przy muzyce z wykorzystaniem rekwizytów. Doskonaliły grę  na instrumentach perkusyjnych oraz rozwijały wyobraźnię muzyczną. Ćwiczyły umiejętności taneczne poznając podstawowe kroki i figury polki. Utrwalały również znane już tańce ludowe:  krakowiak i polonez .

Podczas lutowych zajęć przedszkolaki wykonały pracę plastyczną pt.” Wielka ucieczka” malując farbami akwarelowymi scenę do wysłuchanego utworu instrumentalnego.  

GALERIA