Myszki - "Muzyka dla smyka" - kwiecień

"Muzyka dla smyka"

W kwietniu dzieci zapoznały się z piosenką „Wiosenny koncert”, a także z instrumentami muzycznymi.

Ponadto dzieci wykonywały:

- próby improwizacji ruchowej i muzycznej

- recytowanie prostych tekstów w rejestrze niskim, średnim i wysokim

- zabawa muzyczna słoneczko – reagowanie dzieci ruchem na podane kolory w piosence.

- nauka wyciszenia i relaksacji po zabawie.

                                                                            

GALERIA