Dziękujemy!

„Dobrych ludzi nikt nie zapomina” /Safona/ - Dziękujemy Radzie Sołeckiej za dotychczasowe wsparcie

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Porębie Wielkiej wraz z Radą Rodziców i Gronem Pedagogicznym dziękuje Radzie Sołeckiej za wsparcie zadań naszego przedszkola, które podwyższy jakość i warunki naszej pracy w roku szkolnym 2019/2020.

Przekazane środki w kwocie 2000 zł. zostały przeznaczone na podniesienie estetyki sal przedszkolnych - zakup nowych dywanów.

 

Dziękujemy także pani sołtys Marii Brombosz za przekazanie na rzecz przedszkola w Porębie Wielkiej bonu

o wartości 400zł, który otrzymała jako nagrodę w Konkursie "NAJLEPSZY SOŁTYS AD.2018 WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO".

 

Wyrażając swą wdzięczność za wielkie serce i zrozumienie potrzeb naszej placówki, życzymy wielu sukcesów oraz wszelkiej pomyślności w realizacji życiowych zamierzeń.

Składamy serdeczne podziękowania i prosimy o dalsze wspieranie naszego przedszkola.                                        

GALERIA