Ważna informacja

Zasady uczestnictwa dzieci w przedszkolu w czasie pandemii.

Drodzy Rodzice!!

Informujemy, że przedszkole jest ponownie otwarte od dn. 11.05.2020 r (dla dzieci rodziców pracujących) .

Celem zgłoszenia dziecka do przedszkola rodzic zobowiązany jest do  wypełnienia deklaracji, którą można pobrać ze strony przedszkola (załącznik poniżej). Wypełnioną deklarację rodzic składa w przedszkolu lub mailowo na adres placówki psporebawielka@psporebawielka.gminaoswiecil.pl . Następnie oczekuje na decyzję dyrektora (do 2 dni, celem weryfikacji danych i przygotowania pod względem organizacyjnym placówki do ewntualnego przyjęcia kolejnego dziecka). Dyrektor telefonicznie lub mailowo powiadamia rodzica o decyzji (do tej pory rodzic nie przyprowadza dziecka oczekując na miejsce w placówce).

Do przedszkola przyjęte będą dzieci, których rodzice oboje pracują. W pierwszej kolejności to dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo przysługuje dzieciom pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych.

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z zapowiedziami rządu, rodzicom którzy decydują się osobiście sprawować opiekę nad swoimi dziećmi do 24 maja 2020 r przysługuje  zasiłek opiekuńczy.

Pobyt dzieci w przedszkolu w godzinach 7.00 – 15.00

Dzieci do przedszkola są przyprowadzane w godzinach:

7 .00 do 8 .00 - po tej godzinie przedszkole zostaje zamknięte i do placówki nie będą przyjmowane dzieci.

Odbiór dzieci tylko do godziny 15.00. Od 15.00 do 16.00 odbywa się dezynfekcja.

Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników, w obecnej sytuacji obowiązują zasady i obostrzenia wynikające z wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Prosimy aby, każdy stosował się do tych zaleceń:

Jeżeli dana rodzina miała kontakt z osobą zarażoną Covid-19, bądź osobą przebywającą na kwarantannie proszona jest o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu w przedszkolu i nieprzyprowadzanie dziecka.

Do przedszkola należy przyprowadzać wyłącznie zdrowe dzieci. Każdemu dziecku pani dyżurująca na szatni sprawdza temperaturę. W razie wystąpienia gorączki dziecko nie zostaje przyjęte do placówki.

Rodzice bezwzględnie zobowiązani są do noszenia maseczek i rękawiczek , podobnie dzieci od lat 4. Maseczkę dziecka po przyjściu do przedszkola rodzic zabiera ze sobą.

Przy wejściu do przedszkola znajduje się dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, z którego należy korzystać.


W przypadku większej ilości rodziców przyprowadzających dziecko do przedszkola, oczekują oni przed wejściem do budynku, stosując wymagane odległości .

Rodziców prosimy o niewchodzenie do sal.

Kontakt z nauczycielkami lub dyrektorem odbywa się drogą telefoniczną lub  mailową. Bezpośrednio tylko po wcześniejszym ustaleniu daty i godziny.

Wszystkie rzeczy dziecka na przebranie pozostawione w szatni ( nie dotyczy odzieży wierzchniej i butów, w których dziecko przyszło) należy spakować do reklamówki/worka foliowego .

Przedszkole zapewnia dzieciom 3 posiłki, napoje. Organizacja przedszkola nie przewiduje w najbliższym czasie zajęć dodatkowych prowadzonych przez osoby z zewnątrz, wycieczek oraz spacerów .

Dzieci nie przynoszą żadnych zabawek i zbędnych przedmiotów do przedszkola.

Dziękujemy wszystkim za wyrozumiałość i  życzymy zdrowia https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t4c/1/16/1f642.png

Pozdrawiamy serdecznie https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t4c/1/16/1f642.png

 

Tagi