Zajęcia profilaktyczno - wychowawcze październik

"Jestem grzeczny i kulturalny - znam czarodziejskie słowa"

W październiku rozpoczęliśmy plan działań profilaktyczno - wychowawczych, których celem jest świadome wprowadzanie dziecka w system pożądanych zachowań, zapewnienie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego wychowanka, poprawa jakości pracy wychowawczej, uwzględnienie potrzeb społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców, środowiska oraz pracowników. Zajęcia te będą organizowane w każdej grupie wiekowej od października do czerwca.

Temat przewodni w październiku brzmi: " Jestem grzeczny i kulturalny - znam czarodziejskie słowa" i obejmuje:

- stosowanie zwrotów grzecznościowych w różnych sytuacjach (proszę, dziękuję, przepraszam)

- utrwalenie określania swoich uczuć, wyrażanie swoich oczekiwań w stosunku do innych,

- poznawanie wzorców właściwego zachowania,

- ustalenie reguł i norm życia w grupie,

- zgodne zachowanie się podczas zabaw.

GALERIA