Zajęcia profilaktyczno - wychowawcze LISTOPAD

"Bawię się zgodnie i bezpiecznie"

Temat zajęć profilaktyczno - wychowawczych w listopadzie brzmiał: "Bawię się zgodnie i bezpiecznie z kolegami". Głównym celem zajęć było:

- zawarcie umów z dziećmi, dotyczących właściwego zachowania w przedszkolu

- zrozumienie, że inni mają takie same potrzeby jak ja - uczestnictwa w zabawach i korzystania z zabawek

- uczenie się właściwego zachowania podczas rozwiązywania zaistniałego konfliktu

- zrozumienie szkodliwości przebywania w hałasie

GALERIA