Zajęcia dodatkowe "TROPICIELE" - listopad

Zajęcia przyrodnicze

           Tematyka zajęć przyrodniczych w miesiącu listopadzie obejmowała stworzenie warunków do bezpośredniego obserwowania przyrody późną jesienią ze szczególnym zwróceniem uwagi na obserwację drzew parkowych. Dzięki temu dzieci poznały przyrządy do obserwacji takie jak lupy, lornetkę. W czasie spaceru dzieci poznawały pospolite gatunki drzew parkowych występujących w najbliższym otoczeniu i utrwaliły ich nazewnictwo. Poznały budowę drzewa i liści, obserwowały liście i ich budowę, segregowały  i przyporządkowywały je do właściwych  drzew. W ramach usystematyzowania wiedzy o drzewach,wspólnie stworzyliśmy zielnik liści drzew parkowych, a dary jesieni posłużyły nam jako wspaniały materiał do tworzenia obrazków przedstawiających zwierzęta, rośliny itp.

 

GALERIA