Zajęcia dodatkowe "MARYNARZE"- grudzień

„Poznaję świat po swojemu, czyli robimy doświadczenia i eksperymenty”

W grudniu w grupie Marynarzy na zajęciach z cyklu „poznaję świat po swojemu, czyli robimy doświadczenia i eksperymenty” dzieci w dalszym ciągu poznawały właściwości powietrza.

Dzieci między innymi badały sprężystość powietrza – wykonały doświadczenie „Zaczarowany balon”, w którym próbowały napompować balonik za pomocą ogrzewania zimnego powietrza w butelce. Dowiodły tego, że w wyniku ocieplenia powietrze znajdujące się w butelce rozpręża się i potrzebuje więcej miejsca – wpływa więc do balonu i go nadmuchuje.

W grudniu dzieci poznawały również tajniki światła i co za tym idzie – powstawania cienia. Dzieci odpowiedziały na pytanie „Co to jest cień?”, poznały jego mechanizm powstawania. Bawiliśmy się parami w zabawę ruchowo-naśladowczą „Cień”. Dzieci miały również okazję stworzyć swój własny cień – reszta grupy miała za zadanie odgadnąć co on przedstawia.

Wszystkie dzieci były zaciekawione przeprowadzanymi zajęciami, brały w nich aktywny udział, wykazywały się sporą wiedzą oraz inicjatywą w działaniu. Chętnie wyciągały wnioski i mówiły o nich na forum grupy.

GALERIA