Zajęcia dodatkowe "TROPICIELE" - grudzień

Zajęcia przyrodnicze

           Tematyka zajęć przyrodniczych w grudniu dotyczyła obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie zimą ze szczególnym zwróceniem uwagi na wygląd roślin i zachowanie się zwierząt.

 Dzięki temu dzieci poznały sposoby tropienia zwierząt, obserwowały ich ślady w lesie oraz próbowały je rozróżniać, zwłaszcza w czasie spaceru. Poznawały nazwy zwierząt występujących w najbliższym otoczeniu. Tworzyliśmy album i planszę tropów zwierząt.

 Dzieci aktywnie włączyły się w zbiórkę pokarmu dla ptaków i zwierząt w celu uświadomienia sobie konieczności dokarmiania zwierząt zimą. Poznały także funkcję i pracę leśniczego.

Wiele uwagi poświęciliśmy ptakom. Dzieci poznały nazwy gatunków ptaków zimujących w Polsce, obejrzały film o ich wędrówkach. W ogrodzie przedszkolnym założyliśmy „ptasią stołówkę”.

GALERIA