Zajęcia dodatkowe Pszczółki - luty

Zabawy z przyrodą...

W miesiącu lutym tematem zajęć dydaktycznych było rozwijanie zainteresowań zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie, związanymi z następstwem dnia i nocy, dostrzeganiem i określaniem związków przyczynowo – skutkowych.

Wprowadzono pojęcia: dzień i noc oraz rano, południe, wieczór, noc -kształtowano umiejętności wypowiadania się.

Dzieci wymieniały czynności, jakie wykonuje się w ciągu dnia, a jakie w ciągu nocy. Zrozumiały, że zawsze po nocy przychodzi dzień, po dniu noc itd., i że jest to zjawisko stałe. Poznawały również tajniki światła oraz mechanizm powstawania cienia. Dzieci odpowiadały na pytanie „Co to jest cień?” Chętnie bawiły się w zabawę ruchowo-naśladowczą „Nasze cień”. Miały również okazję do stworzenia własnego cienia.

Dzieci wykazywały się sporą wiedzą oraz inicjatywą w działaniu.

Aktywne i z zaciekawieniem brały udział w zajęciach.


 

Tagi

GALERIA