Zajęcia profilaktyczno - wychowawcze Luty

Umiem zachować się w sytuacjach nietypowych np. zgubienia się, pożaru, zabłądzenia itp...

Zajęcia profilaktyczno - wychowawcze pozwoliły dzieciom ukształtować właściwe postawy wobec sytuacji zagrożenia, a także wyrobić umiejętność wzywania służb ratowniczych w miejscu wypadku. Przedszkolaki podczas zabaw zapoznały się z podstawowymi zasadami pomocy przedmedycznej. Podjęto również temat nieoddalania się od rodziców lub opiekunów w miejscach publicznych. Na koniec zajęć dzieci pochwaliły się świetną znajomością numerów alarmowych.

GALERIA