Zajęcia profilaktyczno - wychowawcze

Znam zasady zachowania wobec obcych ludzi i zwierząt

W miesiącu czerwcu dzieci zapoznały się z tematem: " Znam zasady zachowania wobec obcych ;udzi i zwierząt". Poruszono następujące kwestie:

- zapoznanie z rodzajami niebezpieczeństw jakie mogą grozić dziecku: (zły dotyk, przemoc, agresja, niebezpieczeństwo związane z oddalaniem się z miejsca zamieszkania, poczucie osamotnienia i strachu)

- informowanie rodziców o zaistniałej sytuacji nie zbliżania sie do nieznanych zwierząt

- kształtowanie umiejętnego zachowania się w przypadku ataku psa

GALERIA