Zajęcia dodatkowe Tropiciele - październik

„Mały obywatel gminy Oświęcim ”

Od miesiąca października 2021 r. grupa „ Tropiciele” rozpoczęła dodatkowe zajęcia  „Mały obywatel gminy Oświęcim ”. Zajęcia odbywać się będą dwa razy w miesiącu w piątek. Dzieci będą poznawać ciekawe miejsca w Porębie Wielkiej oraz innych wsiach Gminy Oświęcim, wzbogacać swoją wiedzę o ich wartości krajobrazowe i turystyczne.  W październiku  przedszkolaki poznały przedmioty ważne w podróży m.in. globus, mapę, atlas, przewodnik, lupę. Wskazały różnicę między mapą a globusem. Podczas zajęć dzieci utrwaliły i usystematyzowały sobie wiadomości o Porębie Wielkie – miejscowości najbliższej ich sercu. Wskazały położenie wioski, herb, instytucje, zabytki.

 

GALERIA