Zajęcia dodatkowe "MYSZKI"- październik

Rytmika smyka

Muzyka jest ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój dziecka. . Przeżycia związane z odbiorem muzyki mają duży wpływ na rozwój emocjonalny i estetyczny. Słuchanie muzyki pobudza i kształtuje także rozwój słuchu, koncentrację uwagę i pamięć..
Zajęcia muzyczno-ruchowe umożliwiają dziecku nie tylko nabywanie elementarnej wiadomości, ale przede wszystkim rozwijają jego sprawność i nawyki, które mają wpływ na dyspozycje ogólne takie jak: orientacja ruchowa ,szybkość reakcji na polecenia, pamięć oraz myślenie.
W roku szkolnym 2021/2022 dzieci z grupy „Myszki” od października uczestniczą w zajęciach dodatkowych „Rytmika smyka”. Zajęcia te prowadzone są raz na dwa tygodnie w środy w grupie 3- latków. Trwają 15 – 20 minut, jeżeli dzieci w danym dniu są rozbawione i chętne do zabawy – czas zajęć zostaje wydłużony.
W ciągu całego roku szkolnego dzieci będą stopniowo poznawały wprowadzane piosenki związane i dostosowane do aktualnej tematyki zajęć, pory roku oraz elementy tańców ludowych i współczesnych.

Głównym celem zajęć jest uwrażliwienie dzieci na piękno muzyki, rozwijanie aktywności muzycznej poprzez tworzenie, odtwarzanie i słuchanie muzyki oraz rozwijanie dyspozycji słuchowo-głosowych oraz słuchowo - ruchowych ,a także kształcenie dyscypliny rytmicznej oraz reagowania na różne elementy muzyki.

Dzieci poprzez różnorodne formy tj. słuchanie muzyki, ruch, śpiew, proponowane różnego rodzaju zabawy i ćwiczenia przy muzyce uczą się spostrzegania zmian dynamiki i reagowania na nie ruchem; spostrzegania i odzwierciedlania ich, a także rozwijania inwencji twórczej poprzez różnorodne formy muzykowania, grę na instrumentach perkusyjnych.
podczas pierwszych zajęć dzieci nauczyły się powitania i pożegnania muzycznego, słuchały różnych odgłosów znanych dzieciom z codziennego otoczenia (np. śpiew ptaków, odgłosy jadącego samochodu itp.)

 Uczyły się poruszania przy muzyce (chodzenie, bieganie przy akompaniamencie ćwierćnut i ósemek, formowanie koła, par). uczestniczyły w zabawach określających części ciała.

Zajęcia te bardzo korzystnie wpłynęły na integrację grupy i przyswojenie elementarnych zasad współdziałania ze sobą.


 

GALERIA