Zajęcia dodatkowe - Marynarze

"Marynarze" - "Wesołe zabawy z literkami" - październik

Od 1 października 2021 r. grupa „Marynarzy” uczestniczy w zajęciach dodatkowych pt „Wesołe zabawy

z literkami”. Zajęcia tego typu pozwolą na realizację treści programowych związanych z przygotowaniem do nauki czytania i pisania prowadząc zajęcia równocześnie z całą grupą – dziećmi 5,6 – letnimi.

Zajęcia są propozycją zabaw i sytuacji edukacyjnych pozwalających na stymulowanie rozwoju takich sfer funkcjonowania dziecka jak: percepcja wzrokowa, percepcja słuchowa, motoryka mała i duża, pamięć oraz uwaga.

 

W miesiącu październiku przedszkolaki poznawały i bawiły się z literkami:  A, E, M, O. Poprzez piosenki, wiersze, zabawy ruchowe i prace plastyczne dzieci utrwalały obraz graficzny literek, tworzyły z nich pierwsze sylaby

i wyrazy.

GALERIA