Zajęcia dodatkowe - Tropiciele

„Uczymy Dzieci Programować" - październik

W październiku grupa starszaków „Tropiciele” rozpoczęła zabawę z kodowaniem w ramach Ogólnopolskiego Programu „Uczymy Dzieci Programować”. Celem programu jest rozwijanie u dzieci logicznego myślenia oraz zadaniowego podejścia do stawianych im problemów. Podczas zajęć kształtują się u dzieci umiejętności pracy

w zespole oraz wspólnego szukania rozwiązań. Kształtują się również kompetencje kluczowe.

Ten miesiąc był dla starszaków okresem wdrażania się w sferę kodowania, ponieważ wcześniej nie mieli oni okazji uczestniczyć w tego rodzaju zajęciach. Jak się okazało – świetnie poradzili sobie ze stawianymi im zadaniami. Przy pomocy kolorowych kubeczków podzieliliśmy żywność na zdrową i tą mniej zdrową 😉,

a na macie do kodowania stworzyliśmy kod drogi jaką musi „przejść” obrazek z punktu A do punktu B.

Przy stoliczkach tworzyliśmy jesienne rytmy.

Forma zajęć okazała się dla dzieci bardzo interesująca i z pewnością jest dla nich czymś nowym, atrakcyjnym. Świadczy o tym przede wszystkim skupienie na zajęciach oraz zaangażowanie dzieci. 😊

GALERIA