Zajęcia dodatkowe - Marynarze - styczeń

"Marynarze" - "Wesołe zabawy z literkami" - styczeń

W miesiącu styczniu przedszkolaki z grupy "Marynarzy" odkryły dwie nowe literki b i u. Praca skupiła się

w głównej mierze na utrwalaniu poznanych już wcześniej liter. Dzieci układały proste wyrazy ilustrowane obrazkami, własne imiona, wyszukiwały literkowe pary, rozpoznawały piosenki o literkach. Poisenki posłużyły nam także do zabaw ruchowych, które sprawiały dzieciom wiele radości.

W tym miesiącu nasze zajęcia urozmaiciły także  wesołe wiersze i opowiadania o literach. Podczas wszystkich zajęć przedszkolaki miały okazję do rozwijania swojej sprawności manualnej wykonując prace plastyczne i ćwiczenia graficzne.

GALERIA