Zajęcia dodatkowe - Myszki - marzec

"Myszki" - "Rytmika smyka" - marzec

Zajęcia rytmiczno – ruchowe w miesiącu marcu w grupie Myszek kształtowały u dzieci poczucie rytmu i umiejętności ruchowe , ćwiczyły słuch oraz prawidłowe reagowanie na sygnały dźwiękowe i słowne.

             Osłuchały się z wieloma piosenkami o tematyce wiosennej tj. „Kle kle boćku”, „Wiosenka”,  „Marzec czarodziej”.

Poznały nowe zabawy ruchowe i ilustrowane ruchem takie jak: „Promyczki”, „Rób to co ja”

           Nauczyły się także prostego układu  tańca „ Nie chcę cię”.

Podczas zajęć jak zwykle nie zabrakło instrumentów perkusyjnych, którymi tym razem były drewniane patyczki.

Dzieciom w czasie tych zajęć mają dużo radości , a jednocześnie uczą samodyscypliny, estetyki ruchu i doskonalą słuch, uwagę.

 

GALERIA