Zajęcia dodatkowe - Marynarze - maj

"Marynarze"- Wyzwania Teodora - maj

Marynarze na zakończenie projektu profesora Teodora wysłuchały opowiadania o chłopcu, który bezinteresownie pomagał innym. Nauczycielka rozmawiała z dziećmi na temat sytuacji na Ukrainie, dzieci wraz

z rodzicami chętnie włączyły się w akcję „Pomoc Ukrainie” i przynosiły potrzebne artykuły. Wykonały pracę plastyczną związana z tematem, potrafiły wskazać czynności, które wykonują na co dzień, a przyczyniają się do pomocy innym.

W ciągu roku szkolnego 2021/2022 udało się zrealizować wszystkie punkty projektu. Dzieciom udało się zdobyć wszystkie 7 odznak profesora Teodora.

GALERIA