Zajęcia dodatkowe "Zdrowy przedszkolak" - grudzień

Marynarze "Zdrowy przedszkolak" - grudzień

Podczas zajęć  dodatkowych  w miesiącu grudniu dzieci z grupy Marynarze  dowiedziały się wielu informacji i ciekawostek o wodzie jak również poznały namiastkę „Dobrych manier” – nakrywania do stołu i kulturalnego zachowania się przy stole.

 

Podczas zajęć edukacyjnych dzieci  oglądały film edukacyjny „ Wywiad z kropelką”

który uświadomił jak wielki wpływ ma woda na życie ludzi, zwierząt i roślin na ziemi.

Poznały proces obiegu wody w przyrodzie. Prześledziły drogę jaką   pokonuje woda zanim dotrze do naszych domów. Poznały różne sposoby wykorzystania wody i dowiedziały się, w jaki sposób podczas codziennych czynności oszczędzać wodę. Przysłuchiwały się różnym odgłosom wody i odgadywały różne dźwięki np. woda kapiąca z kranu, płynący strumień,  deszcz, szum morza. Chętnie wykonały pracę plastyczną „Mała kropelka wody”

 

Nauka dobrych manier to długi proces, który wymaga czasu, cierpliwości i powtarzalności. Wiąże się  z wytrwałością i ciągłymi ćwiczeniami.

         Podczas atrakcyjnej zabawy dzieci przygotowywały „Małe przyjęcie” nakrywały do stołu: talerze, kubeczki, sztućce. Zwrócono uwagę na właściwe zachowanie się przy stole, kulturalne spożywanie posiłków, prawidłowe posługiwanie się sztućcami; najpierw łyżeczką, widelcem, a w przyszłości nożem. Podczas przedszkolnych posiłków dzieci zachęcane są do pomocy w nakrywaniu do stołu, jak również zachęcane są do samodzielności i kulturalnego zachowania się przy posiłkach.

 

GALERIA