Zajęcia dodatkowe - "Wesoła matematyka" - kwiecień

Tropiciele - "Wesoła matematyka" - kwiecień

Podczas zajęć dodatkowych "Wesołe zabawy z cyferkami" w miesiącu kwietniu zagadnienia dotyczyły określania położenia przedmiotów w przestrzeni oraz utrwalania pojęcia cyfry 9.

Przedszkolaki miały także okazję do kodowania na dywanie - odkodowywania świątecznego kurczaczka.

Podejmowane zabawy w oparciu o wesołe wiersze i pisenki pozwalały na kształtowanie i utrwalanie nie tylko pojęcia liczby 9 - dzieci utrwalały także już wcześniej poznane cyfry.

Podczas zajęć przedszkolaki kształtowały także sprawność manualną podczas wykonywania pracy plastycznej "Wesoła cyferka 9”.

GALERIA