Zajęcia dodatkowe - „Muzyczne zabawy”- kwiecień

Myszki - „Muzyczne zabawy”- kwiecień

W kwietniu przedszkolaki uczyły się sprawnie formować koła, pary, rzędy reagując na sygnały słowne oraz dźwiękowe. Z wielkim zaangażowaniem brały udział w zabawach integracyjnych z chustą animacyjną, podczas których rozwijały swoją wyobraźnię muzyczną i poczucie rytmu.

GALERIA