Zajęcia dodatkowe - „Gimnastyka dla smyka” - październik

Pszczółki - „Gimnastyka dla smyka” - październik

Od miesiąca października 2023 r. grupa „ Pszczółki” rozpoczęła dodatkowe zajęcia ruchowe „Gimnastyka dla smyka”.  Zajęcia odbywać się będą dwa razy w miesiącu. Celem zajęć jest zaspokojenie biologicznej potrzeby zwiększonej aktywności ruchowej i poczucia bezpieczeństwa oraz budowanie pozytywnego obrazu własnego "Ja". Przedszkolaki będą kształtować prawidłową postawę ciała, rozwijać umiejętności ruchowe: chód, bieg, skok, rzut, wspinanie, pokonywanie przeszkód, nawiązywać bliski, serdeczny kontakt z innymi osobami.

W listopadzie  przedszkolaki poznały zabawy z elementami biegu, równowagi, czworakowania i celowania. Rozbudzały swoje zainteresowania sportowe, uczyły się współpracować z innymi.

GALERIA