Zajęcia dodatkowe - „Kodowanie na dywanie” - październik

Tropiciele - „Kodowanie na dywanie” - październik

W październiku grupa Tropicieli rozpoczęła cykl zajęć dodatkowych z zakresu kodowania programu Akademii Uczymy Dzieci Programować „Kodowanie na dywanie”. Celem tych zajęć jest rozwijanie i kształtowanie u dzieci poprzez zabawę miękkich kompetencji, takich jak logiczne myślenie, kreatywność czy zadaniowe podejście do stawianych problemów. Tego rodzaju zajęcia będą kształtować u dzieci również umiejętność pracy w zespołach oraz szukania kompromisów. Stopniowo i odpowiedzialnie dzieci będą wprowadzane w świat cyfrowy poprzez czynne i twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii.

 

W tym miesiącu dzieci brały udział w zajęciach związanych z tematem jesieni. Tworzyły rytmy, segregowały elementy jesiennych skarbów według konkretnych cech i kodowały na macie na dywanie. Wszystkie przedszkolaki brały czynny udział w zajęciach, wykazywały się dużą spostrzegawczością i umiejętnością logicznego myślenia, a zajęcia okazały się dla nich ciekawą i atrakcyjną formą kreatywnego spędzania czasu w przedszkolu.

GALERIA