Zajęcia dodatkowe - „Dotknij, poczuj, zobacz” - marzec

W marcu Tropiciele wykonali eksperyment z wędrującą wodą.

Eksperyment „wędrująca woda” to ciekawe doświadczenie, które obrazuje przemieszczanie się zabarwionej wody po papierowych ręcznikach. Czy woda może wędrować? Sprawdzały to  przedszkolaki z grupy Tropicieli podczas eksperymentów. Dzieci samodzielnie przygotowywały roztwory wody z kolorowymi barwnikami, obserwowały mieszanie kolorów i powstawanie nowych barw. Wielkie emocje towarzyszyły nam podczas obserwowania wędrówki wody z jednej szklanki do drugiej. Na efekt eksperymentu długo nie czekaliśmy. Do zabawy przygotowaliśmy cztery szklanki z zabarwioną wodą, do których włożyliśmy złożone w paski papierowe ręczniki, a następnie obserwowaliśmy jak nasza woda powoli wędruje.

GALERIA