Spotkanie ze strażakami

10 maja przedszkolaki odwiedziły strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Porębie Wielkiej

Spotkanie odbyło się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Porębie Wielkiej. Przedszkolaki z  wielkim zaciekawieniem uczestniczyli w spotkaniu, podczas którego mogły poznać  pracę strażaków, umundurowanie oraz niektóre sprzęty, które strażacy wykorzystują w swojej pracy.

Dzieci dowiedziały się, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do wypadków samochodowych, do zalanych domów, powalonych drzew, a także ratują zwierzęta. Podczas spotkania strażacy uświadomili dzieciom jak zachowywać się w sytuacjach zagrożenia, jak powiadomić służby ratownicze i udzielać pierwszej pomocy.

Wielką radość przedszkolakom sprawiło obejrzenie z bliska wozu strażackiego oraz zapoznania się z jego wyposażeniem. Wszystkie dzieci mogły wypróbować swoje siły i zmierzyć się z wężem strażackim. 

Na zakończenie spotkania przedszkolaki podziękowały strażakom, życzyły bezpiecznej pracy oraz wytrwałości 

w codziennych zmaganiach z przeciwnościami losu.

 

Serdecznie dziękujemy za wspaniale przygotowane i  poprowadzone spotkanie.

GALERIA