Tropiciele - "Zajęcia rytmiczno -ruchowe" - maj

"Zajęcia rytmiczno -ruchowe"

Dzieci  z grupy tropiciele na zajęciach dodatkowych w miesiącu maju uczyły się piosenek o mamie i tacie. Uczestniczyły w ćwiczeniach i zabawach przy muzyce, które rozwijały zdolności motoryczne. Ćwiczyły umiejętności  taneczne poznając nowe układy taneczne oraz utrwalając poznane już tańce. Uczyły się prostych układów tanecznych, które chętnie zaprezentowały  na ostatnich uroczystościach przedszkolnych.

GALERIA