Konkurs recytatorski

Udział w konkursie recytatorskim "Piękna nasza Polska cała"

27 marca 2019r. odbył się Gminny Konkurs Recytatorski dla przedszkolaków zorganizowany przez Przedszkole Samorządowe w Porębie Wielkiej pod hasłem "Piękna nasza Polska cała"

Nasze przedszkole reprezentowała Basia Nowak recytując wiersz: „Polska jest wspaniała" Iwony Romanowskiej oraz Julia Sobala w wierszu „Nasza Polska" Julianny Jeżykiewicz i Magdaleny Wąsowskiej

Celem konkursu było popularyzowanie poezji dziecięcej o tematyce patriotycznej oraz prezentacja umiejętności dzieci z tej dziedziny.

Spotkanie odbyło się w Domu Ludowym w Porębie Wielkiej, w którym gościliśmy dzieci wraz ze swoimi opiekunami oraz zaproszonych gości: panią Halinę Musiał -.wicewójta  Gminy Oświęcim, panią Agatę Michalską - Dyrektur CUW, panią Jadwigę Szczerbowską - Dyrektora OKSiR, panią Marię Brombosz - Sołtysa wsi Poręba Wielka, panią Barbarę Matusiak - Przewodniczącą Rady Rodziców.

Konkurs przebiegał w dwóch etapach: w pierwszej części dzieci zaprezentowały wiersze o Polsce, które przygotowały pod czujnym okiem swoich nauczycieli. W drugiej  części wykonały trzy zadania, które dowiodły jak wielką wiedzę posiadają najmłodsi na temat naszego kraju.

W przerwach między zadaniami -  w tańcu i piosence zaprezentowały się starszaki z grupy "Tropicieli"

i "Marynarzy".

Komisja Konkursowa, której skład stanowili zaproszeni goście oraz dyrektor Przedszkola Samorządowego

w Porębie Wielkiej z pełnym zaangażowaniem oceniała występy przedszkolaków. Podjęcie decyzji było bardzo trudne gdyż prezentacje wierszy i wykonywane zadania były na bardzo wysokim poziomie.

Ostatecznie jury postanowiło przyznać wszystkim uczestnikom równorzędne miejsca. Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Radę Rodziców Przedszkola Samorządowego w Porębie Wielkiej.

Gratulujemy uczestnikom konkursu i życzymy dalszych sukcesów !

GALERIA